Διοίκηση Υγείας

“Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet”. - Henry Mintzberg

Εκπαίδευση

"No research without action, no action without research". - Kurt Lewin

Εμπειρίες

"Τα ταξίδια σε κάνουν ταπεινό. Βλέπεις πόσο μικρό χώρο καταλαμβάνεις στον κόσμο". – Gustave Flaubert

Αθλητισμός

Together Everyone Accomplish More

δραστηριότητες

"The energy of the mind is the essence of life". - Aristotle

Οικογένεια

their ever love and support is always alive

Πολιτικές

"All mankind... being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions". - John Locke