Δείτε την Πιο πρόσφατη συνέντευξη

Οικονομολόγος Υγείας, Φιλελεύθερος

Πιστεύω σε μία φιλελεύθερη οικονομία, σε ένα αποτελεσματικότερο κράτος, με απόλυτη εφαρμογή επιστημονικού μάνατζμεντ σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του.