Διεύθυνση

Ιωάννινα: Ναπ. Ζέρβα 44
Αθήνα: Αντήνορος 21
Λονδίνο: 178 Seven Sisters Rd, N7

Τηλέφωνο

GR: (+30) 697 29 24 7 97
UK: (+44) 075 00 36 77 29

Email

info@lambrosgeorgopoulos.gr

Facebook Profile

/lambros.georgopoulos

Facebook Page

/LSGeorgopoulos

Instagram

/lambros_

youTube

/LambrosGeorgopoulos

Linked in

/lambrosg