Διεύθυνση

  Ιωάννινα: Ναπ. Ζέρβα 44
  Αθήνα: Αντήνορος 21
  Λονδίνο: 178 Seven Sisters Rd, N7

  Τηλέφωνο

  GR: (+30) 697 29 24 7 97
  UK: (+44) 075 00 36 77 29

  Email

  info@lambrosgeorgopoulos.gr

  Facebook Profile

  /lambros.georgopoulos

  Facebook Page

  /LSGeorgopoulos

  Instagram

  /lambros_

  youTube

  /LambrosGeorgopoulos

  Linked in

  /lambrosg